Greenie World Unia Europejska

Obowiązkowy audyt energetyczny przedsiębiorstw produkcyjnych

Kwestia ochrony środowiska i odpowiedzialności, jaka leży na przedsiębiorstwach w tym zakresie, to nie tylko dowolność, a obowiązek. Przepisy regulują odpowiedzialność firm i mają służyć poprawie stanu środowiska. Audyt energetyczny przedsiębiorstw jest jednym z takich działań. Kto musi wykonywać audyt energetyczny i czemu służy taki audyt? Czy firma może odnieść korzyść z przeprowadzenia takiej kontroli?

Czym jest audyt energetyczny

Audyt energetyczny to ocena i analiza ilości zużywanej energii oraz jej wykorzystania przez przedsiębiorstwo. Zawiera szczegółowe sprawdzenie i obliczenia, które mają służyć do poprawy efektywności energetycznej firmy. Celem jest przede wszystkim zmiana, która będzie pozytywnie oddziaływać na środowisko. Przegląd obejmuje co najmniej 90% całkowitego zużycia energii i dotyczy budynków, instalacji, transportu i urządzeń.

Audyt energetyczny – kto ma obowiązek przeprowadzić audyt?

Obowiązek wykonywania audytu nakłada na przedsiębiorstwa ustawa o efektywności energetycznej ujęta w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE – art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 831). Nakaz taki nałożony jest na firmy, które zatrudniają więcej niż 249 osób lub osiągnęły w dwóch poprzednich latach obrót roczny wynoszący ponad 204,45 mln zł (50 mln euro) lub ponad 43 mln euro sumy bilansowej.

Obowiązkowy audyt energetyczny 2021

Audyt energetyczny w przedsiębiorstwie musi być wykonywany co cztery lata. Dotyczy to wszystkich dużych przedsiębiorstw, które spełniają warunki wskazane w ustawie. Są z niego zwolnienie mali i średni przedsiębiorcy. Dla wielu przedsiębiorstw w roku 2021 przypada termin przeprowadzenia obowiązkowego audytu energetycznego. Warto pamiętać o tym obowiązku, bo kary za niedopilnowanie go (mija 31.09.2021 r.) są wysokie. Mogą wynieść do 5% przychodu firmy. Warto więc na czas złożyć wyniki przeprowadzonego audytu przedsiębiorstwa do URE (Urząd Regulacji Energetyki).

Audyt efektywności energetycznej – jakie niesie korzyści dla przedsiębiorstwa?

Mimo iż regularne wykonywanie kontroli efektywności energetycznej w firmie jest obowiązkiem, niesie on także dla firm korzyści:

– przegląd zużywanej energii,

– analiza efektywności zużywanej energii,

– zmiany w eksploatacji urządzeń,

– możliwość starania się o świadectwo efektywności energetycznej zwane “białym certyfikatem”,

– wykazanie kierunków i obszarów, które mogą przynieść oszczędności energii elektrycznej.

Rzetelna analiza zużywanej energii to punkt wyjścia do poczynienia w firmie oszczędności. Podczas audytu można również poznać możliwość i opłacalność zastosowania alternatywnych źródeł energii np. źródeł odnawialnych. Wdrożenie proponowanych rozwiązań może przynieść firmie spore oszczędności.

Oświetlenie LED a gospodarka

Przedsiębiorstwa, szczególnie te duże, mają niebagatelny wpływ na gospodarkę ekologiczną. Obowiązek kontroli w zakresie zużywanej energii elektrycznej pozwala na obustronne korzyści. Firma może dzięki przeprowadzonym audytom energetycznym wdrożyć rozwiązania, które pozwolą na efektywniejsze wykorzystanie energii i na zmniejszenie kosztów prowadzenia działalności. Mniejsze zużycie i inteligentne wykorzystanie energii jest natomiast ogromną korzyścią dla naszej planety.

Ważne jest, by wszelkimi możliwymi sposobami wpływać na poprawę stanu środowiska. Już niewielkie zmiany np. oświetlenie LED, które zastąpi tradycyjne lampy, czy zmiana taryfy energetycznej może przyczynić się do mniejszego zużycia energii. Są to zmiany, które może wprowadzić każdy z nas. Nie trzeba być wielkim przedsiębiorstwem, by zainwestować w energooszczędne i ekologiczne oświetlenie LED oraz podejmować odpowiedzialne decyzje.

Oszczędzaj z produktami Greenie

Skontaktuj się - pomożemy.