Greenie World Unia Europejska

Projekt – sceny oświetleniowe LED

Greenie Polska Sp. z o.o. Sp. k. informuje o realizowanym projekcie – „Poszukiwanie rozwiązań technologicznych pozwalających na utworzenie konfigurowalnych scen oświetleniowych LED odzwierciedlających wygląd osób i przedmiotów w różnych sceneriach wewnętrznych i zewnętrznych. Badanie wpływu scen na atrakcyjność oświetlanych przedmiotów i osób, ich nastrój oraz zachowania konsumenckie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej I „Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce”, Działanie 1.2 „Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw”, typ projektów „Proces eksperymentowania i poszukiwania nisz rozwojowych i innowacyjnych”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Czas trwania projektu: od 01.02.2017 do 30.09.2018

Całkowita wartość projektu: 2 839 711,00 PLN

Wysokość dofinansowania : 1 815 929,84 PLN

Celem projektu jest poszukiwanie rozwiązań technologicznych (nisz eksperymentalnych) pozwalających na utworzenie konfigurowalnych scen oświetleniowych LED, które ukazywałyby wygląd osób i przedmiotów w różnych sceneriach wewnętrznych i zewnętrznych. W efekcie realizacji projektu zostaną opracowane trzy innowacyjne produkty, posiadające całkowicie nową funkcjonalność, jaką jest tworzenie scen oświetleniowych.

Skontaktuj się - pomożemy.