Greenie World Unia Europejska

Realizacja projektu UE

Badania prowadzone przez Greenie Polska

Firma Greenie Polska Sp. z o.o. Sp.k. 01.09.2021 r. realizuje projekt  „Prace badawczo-rozwojowe nad opracowaniem sterylizacji powietrza z wirusów w tym SARS-Cov-2 i oczyszczaniu powietrza z pyłów PM2,5 i PM10 w formie adaptacyjnej lampy LED „Greenie SterileLamp” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, numer umowy POIR.01.01.01-00-2563/20-00 (z późn. zm.), Oś priorytetowa: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, Działanie: Projekty B+R przedsiębiorstw.

Przedmiotem projektu jest opracowanie innowacyjnego urządzenia sterylizującego powietrze z wirusów (w tym SARS-Cov-2 powodującego COVID-19), bakterii i grzybów, funkcją oczyszczania powietrza z pyłów zawieszonych w powietrzu PM10 i PM2,5, w kształcie sufitowej lampy LED.

Lampa LED automatycznie dopasowywać będzie parametry światła do pory dnia i panujących warunków. Prace badawczo-rozwojowe będą dedykowane poszukiwaniu rozwiązań na połączenie w jednym urządzeniu funkcji sterylizacji powietrza z wirusów (w tym SARS-Cov-2), bakterii i grzybów, oczyszczania powietrza z pyłów PM10 i PM2,5 i adaptacyjnego oświetlenia LED bezprzewodowego sterowania za pomocą dedykowanej aplikacji, dodatkowo umożliwiającej pracę autonomiczną

Projekt jest odpowiedzią na potrzebę zapewnienia użytkownikom codziennej i nieinwazyjnej ochrony przeciwwirusowej (głównie na nowego koronawirusa SARS-Cov-2), antysmogowej, i oświetlenia w pomieszczeniach w których przebywają.

Rezultat projektu, czyli antywirusowa, antysmogowa, inteligentna lampa LED o nazwie SterileLamp zostanie wdrożona do działalności Greenie.

Całkowita wartość Projektu wynosi: 2 886 256,25 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 1 731 753,75 PLN

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach  Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020

Skontaktuj się - pomożemy.