Greenie World Unia Europejska

Badania we współpracy z Politechniką Warszawską

Wspólnie z Politechniką Warszawską podjęliśmy prace nad zbadaniem wpływu scen świetlnych na atrakcyjność oświetlanych przedmiotów i osób, ich nastrój oraz zachowania konsumenckie.

Projekt finansowany był w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
W wyniku tych prac powstały 3 unikalne prototypy lamp LED.

Prace podzielono na 7 głównych zadań, z których pierwszym była analiza parametrów oświetlenia, czyli zakresów barwy i natężenia światłą, dla odpowiednich scen oświetleniowych. Badacze uzyskali 11 widm modelowych z odpowiednią wartością natężenia światła, które będą wzorcem do którego dążyły prace w późniejszych etapach badań.

Na kolejnym etapie opracowano diody z odpowiednio wysokim współczynniku CRI i rozkładzie zbliżonym do światła dziennego. Efektem tego etapu było wyselekcjonowanie kilku typów diod LED, które najlepiej sprawdzają się do odwzorowywania scen oświetleniowych.

Późniejszym zadaniem było przygotowanie systemu komunikacji między panelem sterowniczym a zasilaczem/sterownikiem diod LED. Po wszystkich testach jako docelową komunikację radiową wybraliśmy standard Wi-Fi 2,4GHz.

Dzięki określeniu systemu komunikacji, można było przejść do stworzenia urządzenia sterowniczego w formie panelu ściennego. Panel ścienny pozwala na przekształcenie komend użytkownika w sygnał bezprzewodowy. Powstały również niezależne aplikacje na telefony z systemem iOS i Android.

Następnie badacze dokonali analizy porównawczej pomiędzy oświetleniem sztucznym z diod LED a oświetleniem zbadanym dla poszczególnych scen. Po wielu badaniach i analizach odpowiednich parametrów oświetleniowych uzyskaliśmy najbardziej zadowalające parametry, które odzwierciedlają sceny wzorcowe z wysokim współczynnikiem CRI.

Wyniki powyższych badań posłużyły opracowaniu sterownika wraz z docelowym programem sterującym scenami oświetleniowymi. Prace te zakończyły się osiągnieciem postawionego celu, a uzyskana wiedza posłużyła do integracji wszystkich elementów w jeden działający prototyp.

Ostatnim etapem była integracja, czyli opracowanie sterowania współpracującego z panelem LED i stworzenie prototypów. Badania zakończyły się stworzeniem kliku prototypów. Pierwszym z nich było lustro z oświetleniem, a kolejnymi: plafon sufitowy i reflektor szynowy.

Cel projektu został osiągnięty, a wszelkie badanie zrealizowane zostały do dnia 31.01.2019r.

Pobierz pełen raport

Skontaktuj się - pomożemy.