Greenie World Unia Europejska

Prace badawczo-rozwojowe systemu LED

Firma Greenie Polska Sp. z o.o. Sp.k. od dnia 01.02.2019 realizuje projekt  „Prace badawczo-rozwojowe nad opracowaniem wielofunkcyjnego systemu oświetleniowego LED Greenie Senses” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej I „Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce”, Działanie 1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw, typ projektów – Proces eksperymentowania i poszukiwania nisz rozwojowych i innowacyjnych (konkurs nieprofilowany) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, numer umowy RPMA.01.02.00-14-a171/18-00.

Celem prac badawczych realizowanych przez spółkę Greenie jest poszukiwanie rozwiązań technologicznych pozwalających na opracowanie wielofunkcyjnego systemu oświetleniowego, połączonego z emiterem fal dalekiej podczerwieni, który wpływa na nastrój użytkownika, pełni funkcje lecznicze oraz antydepresyjne. Opracowany system oświetleniowy pozwoli użytkownikowi na zmiany konfigurowalnych 10 programów (trybów) oświetleniowych LED odzwierciedlających praktyczne korzyści lecznicze, regeneracyjne, relaksacyjne, uspokajające, wyciszające, pomagające przy zasypianiu, rozbudzające ze snu, pobudzające do działania, efektywnie wyliczające czas pracy i przerw, symulujące światło o wschodzie i zachodzie słońca, a także działające antydepresyjne.

Całkowita wartość Projektu wynosi: 2 708 235,75 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 1 786 144,74 PLN

Pobierz raport

Skontaktuj się - pomożemy.