Greenie World Unia Europejska

Certyfikat ATEX – co to jest?

Wszystkie miejsca, gdzie istnieje zagrożenie życia i zdrowia ludzkiego, są objęte podwyższonymi normami bezpieczeństwa. Produkty przeznaczone do miejsc, które zagrożone są potencjalnym wybuchem, nie są wyjątkiem od tej reguły.  Muszą one spełniać sieć wymagań prawnych, które opisane zostały za pomocą dyrektywy Unii Europejskiej. Przyjrzyjmy się bliżej, czym jest certyfikat ATEX.

Skąd wzięła się dyrektywa ATEX

Skrót ATEX wziął się od francuskiego pojęcia “Atmosphères Explosibles”, które oznacza po prostu atmosferę wybuchową. Niejednorodne przepisy, które obowiązywały w krajach Unii Europejskiej, były przeszkodą w swobodnym przepływie towarów pomiędzy państwami. Pierwsze akty prawne dotyczące stref, w których istnieje niebezpieczeństwo wybuchu, zostały wydane w 1994 roku, a weszły w życie w 2003 roku.

W 1998 wydana została dyrektywa ATEX USERS, która dotyczyła minimalnych wymagań bezpieczeństwa w miejscach pracy zagrożonych wybuchem. Polska przyjęła powyższe rozporządzenia wraz z jej wejściem do Unii Europejskiej w 2004 roku. Obecnie obowiązuje dyrektywa ATEX 2014/34/UE, która wprowadzona została w 2016 roku.

Strefy zagrożone wybuchem – co to znaczy?

Definicja strefy zagrożonej wybuchem została zdefiniowana przez Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. i mówi, że należy ją rozumieć jako mieszaninę substancji palnych w postaci gazów, par, mgieł lub pyłów z powietrzem, w którym zapłon sprawia, że spalanie rozprzestrzenia się na całą niespaloną mieszaninę. Oprawy oświetleniowe w strefach zagrożenia wybuchem muszą spełniać warunki zapisane w dyrektywie. Oświetlenie powinno być odporne na wysokie temperatury i wysokoenergetyczne wyładowania iskrowe. Powyższe wymagania spełnia nasze oświetlenie przeciwwybuchowe EX LED.

Jak odczytywać oznaczenia ATEX

Produkty objęte certyfikatem ATEX opisywane są za pomocą ciągu liter i cyfr. Wygląda to w ten sposób: CE XXXX Ex II YY EX db IIA T5 Gb. Poszczególne części tego kodu możemy zidentyfikować:

• CE – potwierdzenie, że produkt został dopuszczony do obrotu na terenie Unii Europejskiej i zgodny jest z dyrektywą Nowego Podejścia

• XXXX – w tym miejscu znajduje się oznaczenie jednostki certyfikującej

• Ex – symbol wykonania przeciwwybuchowego

• II – grupa wybuchowości

• YY – kategoria urządzenia

• EX db – rodzaj ochrony przeciwwybuchowej

• IIA – podgrupa wybuchowości

• T5 – klasa temperatur

• Gb – poziom zabezpieczenia urządzenia

Jest to przykład pełnego oznaczenia ATEX, podstawowe oznaczenia są krótsze.

Miejsca stosowania produktów z certyfikatem ATEX

Produkty posiadające certyfikat ATEX są stosowane w miejscach, gdzie istnieje ryzyko wybuchu. Branże najbardziej zagrożone wybuchem to przemysł naftowy, gazowy i petrochemiczny, przemysł pożarniczy, recyklingowy, stacje benzynowe, elektrownie i zakłady produkcji chemicznej i farmaceutycznej. W mniejszym stopniu narażone na wybuch, ale również warte wspomnienia, są: cukrownie, przemysł produkujący farby i lakiery, przemysł produkcji pojazdów, warsztaty naprawcze i fabryki środków powierzchniowo czynnych oraz rozpuszczalników.

Czym są strefy ATEX?

Dyrektywa ATEX rozróżnia kilka stref wybuchowych, które klasyfikowane są zgodnie z potencjalnym poziomem niebezpieczeństwa. Im bardziej strefa narażona jest na wybuch, tym bardziej zwiększają się wymagania co do stosowanego tam sprzętu. Klasyfikacja strefy i jej oznaczenie jest zależne od możliwej przyczyny zapłonu. Jeżeli przyczyną zapłonu są gazy lub opary, to strefy zagrożenia oznaczane są za pomocą cyfr 2,1 i 0, najmniej narażona na potencjalny wybuch jest strefa 2. Kiedy mamy do czynienia z wybuchem związanym z pyłami, to oznaczenia zmieniają się na 22, 21 i 20, poczynając od tej z najmniejszym ryzykiem.

Oświetlenie Greenie z certyfikatem ATEX

Naszym klientom możemy zaproponować produkty, które zgodne są z dyrektywą ATEX, a jednocześnie bardzo funkcjonalne. Greenie specjalizuje się w oświetleniu przeciwwybuchowym LED, które jest jedną z najważniejszych i najbardziej zaawansowanych gałęzi nowoczesnej technologii LED.

Oprawa liniowa LED Titanium Greenie Przeciwwybuchowa ATEX

Ten rodzaj oprawy będzie bardzo dobrym zamiennikiem dla tradycyjnych świetlówek fluorescencyjnych. Oprawa liniowa LED Titanium Greenie Przeciwwybuchowa ATEX powstała z aluminium o dobrej wytrzymałości, a sama przesłona wykonana została z poliwęglanu. Oprawa ta sprawdzi się wszędzie tam, gdzie niezbędny jest certyfikat ATEX oraz wysoka wytrzymałość.

Oprawa liniowa LED Titanium Greenie Przeciwwybuchowa ATEX

Oprawa liniowa LED SuperTitanium Greenie Przeciwwybuchowa ATEX

Ten model cechuje się bardzo wysoką wytrzymałością. Jego stopień ochrony to aż IK10, gwarantuje to bardzo wysoką wytrzymałość. Obudowa została wykonana z aluminium, a przesłona ze szkła hartowanego. Dzięki swojej charakterystyce, oprawa liniowa LED SuperTitanium Greenie Przeciwwybuchowa ATEX będzie najlepszym wyborem do stacji benzynowych, rafinerii i przepompowni paliw.

Oprawa liniowa LED SuperTitanium Greenie Przeciwwybuchowa ATEX

Naświetlacz LED SuperTitanium Greenie Przeciwwybuchowy ATEX

Naświetlacze to osobna kategoria w ofercie lamp przeciwwybuchowych Greenie. Naświetlacz LED SuperTitanium Greenie Przeciwwybuchowy ATEX pozwala na zastąpienie standardowych naświetlaczy halogenowych. Dodatkowo, dzięki wykorzystaniu energooszczędnych diod LED, naświetlacz ma niskie zużycie energii i wysoką wydajność. W ofercie znajdują się naświetlacze o mocy; 80W, 100W, 120W, 160W, 200W i 240W.

Naświetlacz LED SuperTitanium 120W IP66 Przeciwwybuchowy ATEX [NLX120]

Naświetlacz LED SuperTitanium Greenie Przeciwwybuchowy ATEX

Wprowadzenie regulacji ATEX w znacznym stopniu wpłynęło na bezpieczeństwo miejsc zagrożonych wybuchem oraz pracowników, którzy wykonują pracę w takim miejscu. Ujednolicenie przepisów w tym zakresie wpłynęło też na ułatwienie importu oraz eksportu urządzeń.

Oszczędzaj z produktami Greenie

Skontaktuj się - pomożemy.