Greenie World Unia Europejska

Co to jest klasa IK?

Zakup oświetlenia LED wymaga analizy swoich potrzeb w zakresie charakterystyki danego urządzenia i jego przeznaczenia. Pod uwagę brana jest specyfikacja czysto techniczna, ale również walory wizualne. Czasami jednak miejsce umieszczenia lampy sprawia, że głównym czynnikiem decydującym o jej przydatności jest wytrzymałość. Wytrzymałość określa klasa odporności mechanicznej IK.

Klasa odporności mechanicznej IK – czym jest?

Klasyfikacja wytrzymałości mechanicznej została określona w europejskiej normie EN 62262, a także w jej międzynarodowym odpowiedniku IEC 62262:2002. Odporność wyrażana jest za pomocą 11-stopniowej skali, im wyższa wartość, tym urządzenie jest bardziej odporne na uszkodzenia mechaniczne. Klasyfikacja i przypisane do niej wartości zostały opisane poniżej:

Poziom klasyfikacji IK

Siła uderzenia

00 Brak ochrony i odporności na uderzenia
01 Odporność na uderzenia o energii 0,15 J
02 Odporność na uderzenia o energii 0,20J
03 Odporność na uderzenia o energii 0,35J
04 Odporność na uderzenia o energii 0,50J
05 Odporność na uderzenia o energii 0,70J
06 Odporność na uderzenia o energii 1J
07 Odporność na uderzenia o energii 2J
08 Odporność na uderzenia o energii 5J
09 Odporność na uderzenia o energii 10J
10 Odporność na uderzenia o energii 20J

Dlaczego zwracać uwagę na klasę szczelności?

Jeżeli najważniejszą z poszukiwanych cech oświetlenia jest jego wytrzymałość, to koniecznym jest, aby zapoznać się z jego klasą szczelności. Do użytku domowego wystarczą oprawy oświetleniowe o niskiej klasie odporności, ale do budynków o charakterze przemysłowym koniecznym może być zastosowanie produktów dużo bardziej wytrzymałych. 

Gdzie wykorzystać oświetlenie o wysokiej klasie szczelności?

Wysoka klasa wytrzymałości mechanicznej może sprawdzić się nie tylko w budynkach przemysłowych, ale i na parkingach, gdzie oświetlenie może być narażone na upadek spowodowany uderzeniem samochodu w słup podtrzymujący lampę.

Lampy o wysokiej odporności mogą doskonale sprawdzić się w magazynach wysokiego składowania. Istnieje tam ryzyko uszkodzenia lampy przez wózek widłowy. Podobnie wygląda sytuacja z placami budowy, umieszczone tam lampy są narażone na uszkodzenia chyba w największym stopniu wśród obiektów wymienionych wcześnie. Oświetlenie na plac budowy powinno również posiadać odpowiednią klasę wodoszczelności i pyłoszczelności. Ważną zasadą, która pomoże w dobraniu oświetlenia, jest to, że oświetlenie zewnętrzne powinno mieć wyższą klasę odporności od tego montowanego wewnątrz. 

Klasa szczelności – najbardziej wytrzymałe materiały

  • Jednym z najbardziej wytrzymałych materiałów, z których wykonane mogą zostać obudowy urządzeń, jest poliwęglan, który dodatkowo wzmocniony może zostać włóknem szklanym. Doskonała wytrzymałość mechaniczna połączona jest z możliwością łatwej obróbki materiału i niewielką wagą. Materiał prawie idealny. 
  • ABS to tworzywo sztuczne, które charakteryzuje się łatwą obróbką, niewielką wagą, a także posiada doskonałe właściwości izolacyjne. Jego wytrzymałość jest nieznacznie mniejsza niż w przypadku poliwęglanu, ABS nie jest też dostępny w postaci przezroczystej. 
  • Aluminium posiada dobrą odporność chemiczną i mechaniczną, może pracować w szerokim zakresie temperaturowym. Konstrukcje wykonane z aluminium są sztywne, co pomaga w tworzeniu wyjątkowych struktur. Największą wadą aluminium jest stosunkowo wysoka cena, przynajmniej w porównaniu do poliwęglanu i ABS. Obróbkę mechaniczną w przypadku tego materiału można wykonać wyłącznie przy użyciu specjalnych narzędzi. 

Klasa szczelności IP

Obok klasy wytrzymałości IK bardzo często pojawia się również klasa szczelności IP. Określa ona ochronę przed dostępem do części pod napięciem, przedostawanie się ciał obcych do wnętrza obudowy oraz ochronę przed szkodliwym wnikaniem wody i innych cieczy. Klasa ta oznaczana jest za pomocą liter IP oraz dwóch cyfr. Pierwsza określa ochronę przed dostępem do części niebezpiecznych oraz ochronę przed dostępem ciał stałych, druga cyfra określa stopień wodoszczelności. 

Informacja o klasie odporności mechanicznej może być bardzo przydatną sugestią, która doprowadzi do wyklarowania rzeczywistych potrzeb użytkownika. Przemyślenie wszelkich niebezpieczeństw, na które narażone może być oświetlenie w przeznaczonym mu pomieszczeniu pozwoli na uniknięcie uszkodzeń, które doprowadzą do kosztownych napraw. 

Skontaktuj się - pomożemy.