Greenie World Unia Europejska

Filary marki Greenie

I. ŚWIATŁA ENERGIA

Pierwszy filar, na którym oparta jest marka Greenie.
Mądrość, wiedza, doświadczenie, świadomość.
Wykorzystujemy najnowsze osiągnięcia technologiczne, aby żyć w wygodniejszym, tańszym, bardziej efektywnym i lepszym świecie.
Wykorzystujemy szerokie doświadczenia biznesowe i techniczne dla dobra nas wszystkich.

„Światła energia” oznacza energię oświeconą doświadczeniem, wiedzą oraz walorami jakie niesie za sobą jej użytkowanie. Nie ustajemy w wysiłkach, by każdy mógł korzystać ze ‚światłej energii’ tak samo jak my.

Światła energia oznacza energię oświeconą doświadczeniem

II. EKOLOGIA OSZCZĘDNOŚCI

Drugi filar, na którym oparta jest marka Greenie.
Ekologia to czysty zysk. Dajemy tego twarde, namacalne dowody finansowe. Szczegółowo wyliczamy oszczędności z inwestycji zrealizowanych przy pomocy produktów LED marki Greenie. Poza policzalnymi korzyściami finansowymi stosowanie LED poprzez niższe zużycie energii oszczędza także nasze środowisko – dla nas wszystkich tu i teraz oraz dla naszych dzieci. Nasi konsumenci, nasi przyjaciele, doświadczają z nami mądrych wyborów o ważnych konsekwencjach. Dla środowiska, dla przyszłości, dla ludzkości.
Jesteśmy żywym, namacalnym, mierzalnym dowodem na słuszność triady: Inwestuj. Używaj. Skorzystaj.

III. PRĄD W DOBRYM KIERUNKU

Trzeci filar, na którym oparta jest marka Greenie.

Jesteśmy inżynierami i managerami. Wierzymy w postęp, technikę, fizykę i matematykę. Wierzymy, że rozwój techniczny sprawia, że świat jest lepszy, a życie łatwiejsze. Chcemy być częścią tego rozwoju. Chcemy tworzyć ten lepszy świat.
W dobrym prądzie, w dobrym oświetleniu widzimy oszczędności, bezpieczeństwo, lepsze samopoczucie i lepszą edukację. Widzimy, że dokonując dobrych świadomych wyborów wszyscy możemy pójść w dobrym kierunku i na tym skorzystać.

 

Skontaktuj się - pomożemy.