Greenie World Unia Europejska

Misja Greenie Polska to ciągły rozwój i poszukiwanie nowatorskich rozwiązań, bezpiecznych dla człowieka i środowiska. Dziś, dzięki połączeniu sił przedsiębiorców oświetleniowych w Klastrze, nasze możliwości są niemalże nieograniczone.

Greenie członkiem Klastra Inteligentnego Oświetlenia

Czym jest Klaster Inteligentnego Oświetlenia?

Klaster Inteligentnego Oświetlenia zrzesza przedsiębiorców z branży oświetleniowej. Jego zadaniem jest promocja możliwości Klastra oraz jego członków wśród inwestorów krajowych i zagranicznych, a także konsolidacja i wsparcie w zakresie tworzenia i realizacji projektów inwestycyjnych i biznesowych. Klaster Inteligentnego Oświetlenia to również działania w kierunku rozwoju kompetencji oraz wprowadzania najnowszych technologii.

Klaster Inteligentnego Oświetlenia powstał w reakcji na wprowadzenie przez Ministerstwo Gospodarki do wykazu Krajowych Inteligentnych Specjalizacji rozwiązania z zakresu techniki świetlnej w KIS 8 – Inteligentne i energooszczędne budownictwo, oraz w KIS 16 – Elektronika oparta na polimerach przewodzących.

Jako członek Klastra możemy skorzystać z jego oferty szkoleniowej, aby szlifować i aktualizować swoją wiedzę z zakresu branży oświetleniowej, a także mamy dostęp do wszelkich najnowszych technologii, gdyż wiedza ta jest dzielona między członkami Klastra w myśl zasady swobodnego przepływu technologii pomiędzy członkami Klastra, a także z jednostek naukowych.

Czym są Krajowe Inteligentne Specjalizacje?

Krajowe Inteligentne Specjalizacje (KIS) to ministerialny program mający przyczynić się do rozwoju gospodarki poprzez wspieranie nowoczesnych rozwiązań technologicznych:

“Inteligentne specjalizacje mają przyczyniać się do transformacji gospodarki krajowej poprzez jej unowocześnianie, przekształcanie strukturalne, zróżnicowanie produktów i usług oraz tworzenie innowacyjnych rozwiązań społeczno-gospodarczych, również wspierających transformację w kierunku gospodarki efektywnie wykorzystującej zasoby, w tym surowce naturalne” *

Jednym z celów Klastra jest uzyskanie statusu Krajowego Klastra Kluczowego, gdyż otwiera to przed jego członkami jeszcze więcej możliwości biznesowych i rozwojowych.

Jesteśmy dumni przynależąc do grupy przedsiębiorców, na uwadze których znajdują się najnowsze technologie, sprzyjające środowisku i człowiekowi. Greenie Polska stawia na rozwój, a przynależąc do Klastra Inteligentnego Oświetlenia zagwarantowaliśmy sobie dostęp do najnowszych technologii oraz najświeższych informacji z branży.

Klaster to idealne środowisko do rozwoju, możliwość prowadzenia wspólnych badań naukowych i komercjalizacja ich wyników. Greenie Polska nie mogło pozostać poza tym kręgiem, gdyż postęp technologiczny jest jednym z najważniejszych czynników dla naszej firmy.

 

 

*źródło: https://www.gov.pl/web/rozwoj/krajowe-inteligentne-specjalizacje

Skontaktuj się - pomożemy.