Greenie World Unia Europejska

Zyskaj z nami Białe Certyfikaty

Czym są białe certyfikaty?

Obecnie na całym świecie promowane są działania na rzecz ochrony środowiska. Ekologiczne rozwiązania na rzecz zmniejszenia poboru mocy szczególnie w dużych przedsiębiorstwach jest odgórnie doceniane poprzez nadanie świadectwa efektywności energetycznej, czyli właśnie białego certyfikatu. W grę wchodzą jedynie działania planowane, więc nie da się uzyskać certyfikatu na mocy przypadkowego obniżenia poboru mocy. Białe certyfikaty sprzedawane są na Towarowej Giełdzie Energii.

Ceny białych certyfikatów na TGE

Korzyści z uzyskania białych certyfikatów

Pozyskanie białego certyfikatu skutkuje uzyskaniem pomocy inwestycyjnej dla każdego, kto zrealizuje przedsięwzięcie, którego celem jest poprawa efektywności energetycznej. To, na jaką pomoc finansową może liczyć przedsiębiorstwo, uzależnione jest od ilości energii, jaką udało się zaoszczędzić poprzez działanie. Ilość wyznaczana jest na podstawie przeprowadzonego audytu. Jaka jest przykładowa wartość zaoszczędzonej energii?

Wymiana 600 opraw w sklepach handlowych na lampy LED 26 000 zł
Wymiana oświetlenia w centrum logistycznym 2000 opraw z czujnikami ruchu 200 000 zł
Montaż ekonomizera w zespole kotłów węglowych o mocy 12MW 180 000 zł
Modernizacja linii produkcyjnej mroźni 136 000 zł
Wymiana sprężarek powietrza na efektywniejsze energetycznie 24 000 zł
Modernizacja stacji uzdatniania wody 25 000 zł

Oferujemy pomoc w uzyskaniu białych certyfikatów

Białe certyfikaty są wynikiem działań na rzecz zmniejszenia poboru energii. Do takich działań należy modernizacja źródeł ciepła, wymiana urządzeń na bardziej efektywne czy właśnie wymiana oświetlenia na energooszczędne lampy LED.

Oferujemy pomoc mającą na celu uzyskanie białych certyfikatów. Oprócz modernizacji oświetlenia oferujemy:

✓ Wykonanie audytu efektywności energetycznej – wyliczenie ilości białych certyfikatów

✓ Złożenie wniosku do Urzędu Regulacji Energetyki

✓ Pozyskanie białych certyfikatów i ich sprzedaż na Towarowej Giełdzie Energii

✓ Korzystne dla klienta rozliczenie bez opłat stałych

Wniosek do URE można złożyć wyłącznie na planowane przedsięwzięcia. Do wniosku należy załączyć Audyt Efektywności Energetycznej, w czym służymy pomocą. Po wykonaniu przedsięwzięcia należy potwierdzić w URE jego realizację. Każdy poprawnie złożony wniosek otrzymuje białe certyfikaty. Skontaktuj się z nami po więcej informacji.

Skontaktuj się - pomożemy.