Greenie World Unia Europejska

Dofinansowanie zakupu oświetlenia przez ZUS

Zadania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w zakresie prewencji wypadkowej określone są w art. 37 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1242 ze zm.).

W ramach programu prewencji wypadkowej, Zakład Ubezpieczeń Społecznych finansuje działalność związaną z zapobieganiem wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym. Program jest zaadresowany do wszystkich płatników składek, ze szczególnym uwzględnieniem sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Poziom dofinansowania został zróżnicowany ze względu na wielkość podmiotu, mierzony liczbą osób, za które odprowadzana jest składka na ubezpieczenie wypadkowe.

Przedsiębiorcy (płatnicy składek) mogą ubiegać się o wsparcie w ramach trzech rodzajów projektów, które mają podnieść poziom bezpieczeństwa w pracy: inwestycyjnych, doradczych oraz inwestycyjno-doradczych. Poziom dofinansowania, w zależności od wielkości firmy, waha się w przedziale od 20 do 90 proc. i od 40 tys. do 500 tys. zł. Zarezerwowana na ten cel w budżecie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych kwota wyniosła w tym roku 47,7 mln zł i była wyższa od puli środków z 2015 r. aż o 11 mln zł.

Nasza firma pomaga przy składaniu wniosków o dofinansowanie. Koszt wystąpienia o dofinansowanie to 2900zł netto za audyt oraz przygotowanie wniosku o dofinansowanie:
– 1450 zł netto za sporządzenie raportu – płatne dopiero po sporządzeniu raportu
– 1450 zł netto za złożenie wniosku oraz prace po stronie ZUS – płatne dopiero po złożeniu wniosku.

Dodatkowo 500zł netto za dokonanie kompletnych pomiarów oświetleniowych. Koszt obsługi, czyli łącznie 3400zł netto, wliczony jest w dofinansowanie, więc klient w rozrachunku końcowym nie poniesie tego kosztu. Czas oczekiwania na decyzję ZUS – obecnie powyżej 3 miesięcy, zwykle do pół roku.

Gwarantujemy pozytywne rozpatrzenie wniosku od strony formalnej. O przyznaniu dofinansowania decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku wyczerpania puli 50mln zł przeznaczonej na bieżący rok – wniosek będzie złożony bezpłatnie – ponownie 2/01/2017 tak aby skorzystać z puli na rok 2017.

Nie ma górnej ani dolnej wartości projektu. Poziom dofinansowania zleży od liczby zatrudnionych i wynosi od 60% do 90% dofinansowania i jest ukierunkowany na poprawę bezpieczeństwa pracowników i doświetlane stanowisk pracy.

Dofinansowanie_Greenie

• Szczegóły pod adresem : http://www.zus.pl/default.asp?p=4&id=422#p4741
• Finansować można oświetlenie zewnętrzne np. placów manewrowych, parkingowych jak i oświetlenie wewnętrzne biur, hal produkcyjnych czy magazynowych
• Proszę zwrócić uwagę na wyjątkowe bezpieczeństwo tej dotacji i że prezentowane kwoty dotacji są kwotami brutto, co jest podatkowym zyskiem/zabezpieczeniem dla firm
• Dotację możemy wykorzystać do sfinansowania dodatkowych zakupów i kosztów jej obsługi .

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani modernizacją oświetlenia wraz z pozyskaniem dotacji – uprzejmie proszę o kontakt. Dopełnimy wszelkie formalności.

Skontaktuj się - pomożemy.