Greenie World Unia Europejska

Bezpłatna modernizacja oświetlenia na LED

Bezpłatna wymiana oświetlenia nie jest fikcją – jest to realne i bardzo proste rozwiązanie, które możecie Państwo zrealizować przy pomocy naszej firmy.

Skrót ESCO pochodzi z języka angielskiego i oznacza Energy Saving Company, czyli firmę oszczędzającą energię

Cały proces nazywany jest „finansowaniem ESCO” i polega na tym, że zakup oświetlenia dokonywany jest przez naszą firmę, natomiast beneficjent (np. gmina, wspólnota, firma) spłaca zakup z oszczędności, które powstaną po wymianie oświetlenia na LED dzięki mniejszemu zużyciu energii elektrycznej.

Kluczowym walorem finansowania ESCO Greenie jest fakt, że beneficjent jest zawsze na wygranej pozycji – nie ponosi żadnego ryzyka ani żadnego kosztu. Całkowity koszt modernizacji pokrywa nasza firma, a następnie kompensuje go z częścią oszczędności uzyskanych przez beneficjenta. Już od pierwszego dnia używania oświetlenia LED marki Greenie, beneficjent generuje oszczędności rzędu 70%. Okres spłaty trwa zazwyczaj 2 lub 3 lata, natomiast gwarancja na produkty Greenie LED to 3 do 5 lat . Cały proces zostaje zatem sfinalizowany w okresie gwarancyjnym. Beneficjent nie ponosi więc żadnego ryzyka!

Oferta ESCO Greenie skierowana jest zarówno dla podmiotów państwowych (miasta, gminy, obiekty publiczne), społecznych (wspólnoty mieszkaniowe) jak i prywatnych (hale magazynowe i produkcyjne, biura, sklepy wielkopowierzchniowe itd.).

 

Jak działa finansowanie z Greenie?

1. Właściciel lub zarządca oświetlanych obiektów (Beneficjent) zgłasza chęć wzięcia udziału w programie finansowania. Można to zrobić mailowo: biuro@greenie.pl lub telefonicznie: 22 842 22 32, +48 882 515 813

2. Kolejnym krokiem jest przekazanie spisu inwentaryzacyjnego obecnie stosowanego oświetlenia (rodzaj, ilość, moc). Istnieje także możliwość wykonania audytu przez pracowników naszej firmy.

3. Greenie Polska na podstawie spisu oświetlenia, wizji lokalnych oraz pomiarów dobiera najlepsze zamienniki LED dla obecnych lamp. Następnie wykonuje projekty fotometryczne, projekcję kosztów oraz uzyskanych oszczędności.

4. Greenie przedstawia wyniki Beneficjentowi. Ustalany jest udział Greenie w uzyskanych oszczędnościach oraz okres spłaty.

5. Greenie i Beneficjent podpisują umowę, gdzie Greenie Polska zobowiązuje się dostarczyć, zamontować i spełnić gwarancję dla lamp LED, natomiast Beneficjent zobowiązuje się przekazywać ustaloną część oszczędności przez ustalony okres spłaty.

6. Greenie Polska dostarcza i wymienia oświetlenie LED. Fundusz finansuje dostawy oraz wymiany.

7. Przez określony czas, inwestor przekazuje większość z uzyskanych oszczędności na spłaty kosztów poniesionych przez fundusz.

8. Po okresie spłaty Beneficjent korzysta w pełni z oszczędności płynących z wymiany oświetlenia na LED oraz staje się wyłącznym właścicielem oświetlenia.

projekcja_finansowa_greenie


Korzyści dla inwestora – gminy lub firmy:

korzyści finansowe – opłaty za energię elektryczną zmniejszają się nawet o 70-80%,,
poprawa bezpieczeństwa na drogach lub poprawa warunków pracy w halach i magazynach, wynikająca z zastosowania oświetlenia zapewniającego mocniejszy strumień światła,
całkowicie darmowa wymiana oświetlenia na najnowsze lampy LED o żywotności szacowanej nawet na 10-15lat,
zminimalizowanie kosztu utrzymania oświetlenia, dzięki braku wymian i napraw.

Skontaktuj się - pomożemy.