Greenie World Unia Europejska

Oświetlenie przeciwwybuchowe EX ATEX do przemysłu od Greenie Polska

Technologia oświetlenia LED została już dawno doceniona i dynamicznie zastępuje energochłonne oprawy typu wyładowczego i wolframowego. W porównaniu do starych opraw, ledowe źródła światła posiadają szereg zalet, które sprawiły, że Unia Europejska w swoim prawodawstwie zakazała produkcji lamp zawierających rtęć (dotyczy to wszystkich lamp wyładowczych) jako zbyt toksycznych dla środowiska naturalnego, a od września roku 2018 nakazała wycofanie i wyprzedaż halogenowych źródeł światła z powodu zbyt niskiej sprawności energetycznej.

Przede wszystkim lampy i oprawy LED pozwalają na generowanie znacznych oszczędności, zarówno pod względem zużycia prądu jak i późniejszych kosztów eksploatacji takich jak serwis i konserwacja. Dzieje się tak ze względu na odporność diod LED na częste włączanie i wyłączanie, co pozwala osiągać im żywotność sięgającą nawet powyżej 50000 godzin. Ponadto, wiele modeli opraw i żarówek oferuje możliwość wyboru programów świetlnych w pożądanych porach dnia oraz zarządzanie światłem przez czujniki zmierzchu i ruchu, które sprawiają, że nie świecą one bez potrzeby. To ostatnie automatycznie przekłada się na dodatkowe oszczędności w poborze energii elektrycznej – co można łatwo zweryfikować przeglądając faktury za energię elektryczną. Oprawy oparte o diody LED cechuje znacznie mniejsza awaryjność i odporność na uszkodzenia. Nie posiadają one ani delikatnych żarników, ani kruchych świetlówek z gazem. Są one bardziej przyjazne dla środowiska ze względu na brak toksycznych substancji takich jak rtęć czy inne metale ciężkie. Większość lamp posiada zgodność z unijną dyrektywą Restriction of Hazardous Substances. Nie emitują one w żadnym stopniu – w przeciwieństwie do swoich tradycyjnych odpowiedników – szkodliwego promieniowania UV, jako  przypadkowy skutek uboczny pracy lampy. W przypadku świetlówek takie promieniowanie stanowi ponad 50% dostarczanego światła. W diodach LED zapewniających białe światło promieniowanie UV nie występuje w najmniejszym stopniu.

Niewątpliwą zaletą opraw i żarówek LED jest również brak spotykanego w świetlówkach wyładowczych drażniących czynników, takich jak migotanie i trzeszczenie. Lampy LED pracują cicho, zapewniając komfortowe warunki zarówno do pracy intelektualnej, manualnej i czysto fizycznej. Oprócz tego ze względu na ilość generowanego ciepła diody LED są stworzone do pracy w ujemnych temperaturach, choć odpowiednio skonstruowana obudowa może z powodzeniem odprowadzać nadmiar ciepła. Lampy wyładowcze mają problemy ze zbyt niską temperaturą otoczenia, co rzutowało na ilość dostarczanego światła. Dlatego lampy LED bez problemu mogą być stosowane jako oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne – w chłodniach, garażach podziemnych, piwnicach oraz w oprawach ulicznych.

Lampy LED z certyfikatem ATEX – gdzie znajdą zastosowanie?

Zalet źródeł światła w technologii LED jest dość, aby zainteresował się nim zarówno sektor publiczny jak i prywatny. Jednak dla tego drugiego oprawy powinny oferować znacznie więcej ze względu na specyfikę branży, w której może działać. W przedsiębiorstwach zajmujących się substancjami łatwopalnymi i w których ubocznym skutkiem produkcji jest duże zapylenie do wywołania pożaru lub eksplozji wystarczą dość niepozorne czynniki. Może być to iskra wywołana różnicą potencjałów między metalowymi elementami lub powstałą na skutek pocierania ze sobą nylonowych i gumowych elementów odzieży.

Przedsiębiorstwami szczególnie zagrożonymi wybuchem lub trudnym do opanowania pożarem są: zakłady chemiczne, elektroenergetyczne, metalurgiczne, farmaceutyczne, tekstylne i włókiennicze, kotłownie węglowo-koksowe, petrochemiczne, zakłady przemysłu militarnego, stacje paliw, tartaki, stacje transformatorów, młyny i piekarnie. Czynnikiem krytycznym dla powstania wybuchu lub pożaru może być też wysoka temperatura jakiegoś elementu w firmie, która dla niektórych substancji może stanowić temperaturę zapłonową. Okazuje się, że nawet pyły pochodzący z przetwórstwa produktów spożywczych takich jak kukurydza, pszenica, cukier, herbata przy zbyt wysokiej temperaturze mogą spowodować eksplozję lub trudny do opanowania pożar.

Dla przykładu – zapłon chmury pyłu cukrowego nastąpi po zetknięciu się z przedmiotem o temperaturze 350°C. Zagrożenie wybuchem lub pożarem dotyczy najczęściej krytycznego stężenia w danym pomieszczeniu substancji lotnych takich jak: proszki spożywcze, mąka, pył kawowy, kukurydziany itp., które stanowią średnio aż 35% przyczyn wszystkim wybuchów. Dalej jest pył drzewny i pył powstający z produkcji pasz i nawozów. Z kolei do zapłonu substancji łatwopalnej takiej jak płynne paliwo wystarczy iskra wywołana przez naelektryzowanie podczas przelewania lub mieszania.

Lista substancji łatwopalnych tworzących zagrożenie pożarowe lub potencjalną atmosferę wybuchową jest długa. Warto podkreślić, że obejmuje ona niemal wszystkie produkty rolne, spożywcze, chemię i przede wszystkim wszelkie paliwa: stałe, ciekłe i w formie gazu – czyli występujące powszechnie. Istnieje możliwość zabezpieczenia się przed wystąpieniem czynników ryzyka przez wyizolowanie metalowych elementów, zastosowanie odpowiedniego systemu wietrzenia i chłodzenia oraz rozładowanie potencjalnych ładunków elektrostatycznych przez uziemienie i specjalne jonizatory powietrza. W odpowiednie zabezpieczenia powinny być wyposażone wszystkie urządzenia elektryczne, a zwłaszcza oświetlenie. Nowoczesne lampy LED do zakładu przemysłowego oprócz dostarczania optymalnego światła powinny też posiadać zabezpieczenia przed wyładowaniami elektrycznymi i przepięciami. Takie wymagania spełniają tylko i wyłącznie oprawy posiadające cechy przeciwwybuchowe potwierdzone certyfikatami ATEX. Tylko on gwarantuje bezpieczną pracę lampy i faktyczne zabezpieczenie przed potencjalną katastrofą.

Gdzie stosować oprawy przeciwwybuchowe ATEX?

Eksplozja gazu lub pyłu w zakładzie w którym składowane są materiały łatwopalne lub panuje atmosfera wybuchowa może spowodować poważną katastrofę. Oprócz oczywistych strat materialnych w pierwszej kolejności zagrożone jest życie i zdrowie pracowników. Podstawą do zapewnienia bezpiecznych warunków pracy jest zastosowanie sprzętu i urządzeń redukujących ryzyko eksplozji. Będą to: odpowiednia wentylacja, system chłodzenia, system zapobiegającym powstawaniu iskier i ładunków elektrycznych oraz odpowiednie uziemienia. Ponieważ każde przedsiębiorstwo do wydajnej pracy potrzebuje optymalnego oświetlenia, również ono powinno być odpowiednio zabezpieczone przed wytworzeniem iskry zapalnej – to z kolei zapewnią tylko oprawy wyposażone w certyfikaty ATEX.

Lampy LED Greenie SuperTitanium ATEX oraz LED Titanium spełniają najwyższe wymogi szczelności, mają ochronę przed przepięciami i wyładowaniami elektrostatycznymi. Doskonale nadają się do oświetlania pomieszczeń, linii produkcyjnej, oraz składów z substancjami łatwopalnymi i często występującą atmosferą wybuchową. Firma Greenie Polska specjalizując się w modernizacji oświetlenia LED, oprócz dostarczania na rynek polski wysokiej jakości źródeł światła przeznaczonych dla przemysłu wykonuje również projekty fotometryczne pozwalające na ustalenie optymalnej mocy, jasności i ilości sztuk danego modelu oprawy. Greenie Polska bez fałszywej skromności może poszczycić się w tej materii wieloletnim doświadczeniem i szeregiem udanych realizacji zarówno w halach magazynowych jak i przemysłowych. Dlatego to właśnie nam warto zaufać również przy realizacji inwestycji.

Ocena ryzyka pożarowego i bezpieczeństwo wybuchowe – konieczność audytu

Ponieważ do głównych zadań firmy Greenie należą audyty oświetleniowe, kalkulacje oszczędności i dostarczanie opraw o parametrach spełniających obowiązujące normy oświetleniowe, zalecamy naszym klientom dokonanie dodatkowego niezależnego audytu oceny ryzyka eksplozji oraz bezpieczeństwa pożarowego przez firmy i instytucje zajmujące się profesjonalnie tą dziedziną. Jedynie w taki sposób można uzyskać odpowiednią dokumentację substancji i czynników występujących na terenie danej firmy i które mogą podnosić ryzyko wystąpienia strefy zagrożenia. Opracowanie na podstawie takiego audytu procedur bezpieczeństwa oraz pełnej listy urządzeń zabezpieczających pozwoli stworzyć kompletny system chroniący naszą firmę przed pożarem i wybuchem. Dotyczy to również lamp LED dla przemysłu, które w naszej ofercie posiadają klasy szczelności i odporność potwierdzoną certyfikatami, które należy skonfrontować z wynikami takiego audytu. Pozwoli on na zidentyfikowanie wszystkich niebezpiecznych substancji występujących na terenie danego przedsiębiorstwa, na nadanie im klasyfikacji zagrożenia pożarem i wybuchem oraz wyznaczenie stref występowania takiego zagrożenia. Na tej podstawie można rozważać zakup wszystkich opraw typu EX ATEX niezależnie od modelu. Decyzja o podjęciu kroków służących bezpieczeństwu pracy leży jednak w gestii i odpowiedzialności zainteresowanej firmy.

Oświetlenie przeciwwybuchowe ATEX do różnych stref zagrożenia wybuchem

Firma Greenie Polska w swoim asortymencie produktów posiada trzy typy opraw przeciwwybuchowych z certyfikatami ATEX, które są w stanie sprostać wymogom bezpieczeństwa w następujących klasach zabezpieczenia przeciwwybuchowego i przeciwpożarowego:

Typ certyfikacji EX:

II 3G Ex nR IIC T4 Gc -45°C≤Ta≤+60°C

II 3D EX tb IIIC T110°C Db IP66 -45°C≤Ta≤+60°C

Typ certyfikacji EX:

II 2G Ex db mb IIC T4 Gb

II 2D Ex tb IIIC T130°C Db IP66

Typ certyfikacji EX:

II 2G Ex emb IIC T6 Gb

II 2D Ex tb IIIC T80℃ Db IP66

Naświetlacz przeciwwybuchowy LED SuperTitanium Greenie przeciwwybuchowy ATEX – bezpieczeństwo i wysoka jakość światła

Produktem z asortymentu Greenie, który podniesie poziom bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwie zajmującym się substancjami łatwopalnymi jest naświetlacz LED SuperTitanium Przeciwwybuchowy ATEX. Jest to produkt konfigurowalny, który oferuje wybór mocy z przedziału od 80 do 240W i jasności od 8800 do 24800 lm oraz sześć różnych kątów rozsyłania światła do wyboru – od 15 lub do 120st.

Naświetlacz dostarcza wysokiej jakości białego światła – dobrze odwzorowującego naturalne barwy i nie męcząc wzroku pracujących pod nim osób. Oprawa może poszczycić się obudową w klasie szczelności IP66 – całkowicie odporną na przenikanie pyłu, gazów i wilgoci. Ponadto oferuje najwyższą możliwą klasę wytrzymałości – IK10, co oznacza, że nie uszkodzą jej ani wstrząsy, ani przypadkowe uderzenie ciężkim przedmiotem. Wielkim atutem jest temperatura pracy lampy – może ona bezproblemowo działać w przedziale od -45 do 60 stopni Celsjusza. Oznacza to, że może z powodzeniem pracować w chłodniach, w hutach i w przemyśle petrochemicznym. Dzięki zastosowanej obudowie pozbawionej miedzi oprawa nigdy nie wygeneruje ładunku elektrostatycznego, mogącego spowodować zapłon gazu lub cieczy łatwopalnej, a elektronika jest chroniona przed przepięciami rzędu 6kV oraz przed nadmiernym nagrzewaniem się.

Ten rodzaj oprawy będzie stanowił doskonały zamiennik dla swoich halogenowych oraz metalohalogenkowych odpowiedników. Spełni on dwa zadania – zapewni bezpieczeństwo pracy i wygeneruje znaczne oszczędności w poborze prądu. Oprawa tego typu sprawdzi się oświetlając duże hale produkcyjne oferując jeden z dostępnych kątów świecenia: 120°, 80°, 60°, 40°, 15° oraz opcję wyboru asymetrycznego rozsyłu światła. A sama oprawa jest dostępna u nas z wieloma dodatkowymi elementami montażowymi  pozwalając pełnić jej np. funkcję lampy ulicznej. Można ją wtedy zastosować z powodzeniem do oświetlania placów składowych dla petrochemii.

Oprawa liniowa LED SuperTitanium Greenie przeciwwybuchowa – na linię produkcyjną i do magazynów

Naszym klientom proponujemy też posiadające certyfikat ATEX oprawy liniowe serii SuperTitanium. Posiadają one powłokę pozbawioną miedzi, co uniemożliwi powstanie na ich powierzchni ładunku elektrostatycznego. Posiada ona przesłonę z hartowanego, przejrzystego szkła za którą umieszczono diody marki Osram.

Oprawy liniowe tej serii łączone ze sobą w regularnych odstępach będą stanowić wydajne i bezpieczne źródło światła do pomieszczeń z łatwopalnymi substancjami lotnymi oraz ciekłymi. Oprawa dostępna na zamówienia daje możliwość wyboru kąta rozsyłu światła 80° lub 140°. Oferuje szczelność w klasie IP66 – czyli całkowitą ochronę przed przenikaniem wilgoci i pyłu. Oprawa świeci w temperaturze barwowej naturalnej i jest dostępna w sześciu przedziałach mocy od 18 do 72W. Ponadto mamy też możliwość wyboru jasności; od 1800 aż do 7200 lm. Tego typu lampy doskonale sprawdzą się w oświetlaniu stacji benzynowych, pomieszczeń manufaktur chemicznych i rafinerii. Podobnie jak naświetlacze SuperTitanium oprawy posiadają kilka opcji montażu: montaż na haku, nastropowy, a także na słupie.

Oprawa liniowa LED Titanium Greenie ATEX LHX – optymalna jasność bez efektu olśnienia

Ostatnią proponowaną oprawą przeciwwybuchową przeznaczoną do mniejszych pomieszczeń lub do przejść między nimi w postaci korytarzy jest model LHX. Dostępna w długościach od 30 do 120 cm oferuje moc od 18 do 80W, kąt rozsyłu światła wynoszący 180 stopni oraz siedem poziomów jasności od 2520 lumenów do 11200 lm. Zaletą tej oprawy jest solidna obudowa oraz pół-matowy dyfuzor, który rozprasza światło nie rażąc zbytnio oczu osób patrzących na nie. Oznacza to, że tego typu lampa sprawdzi się w magazynach i pomieszczeniach o wysokim suficie, gdzie często trzeba zadzierać głowę przy wysokim składowaniu oraz w tych o niskim sklepieniu.

Swoim klientom firma Greenie oferuje również możliwość zamówienia wykonanych z aluminium opraw z serii SuperTitanium z dowolnym napięciem pracy lub dostarczające światła UV. To ostatnie będzie szczególnie przydatne dla firm dbających o odpowiednią dezynfekcję, zajmujących się znakami wodnymi oraz dla manufaktur chemicznych, którym to światło pozwoli na wykrycie wycieków i utrzymanie czystości w zbiornikach po substancjach mających właściwości fluorescencyjne.

Na swoje lampy SuperTitanium oraz Titanium z certyfikatami ATEX, firma Greenie dała 5 lat gwarancji. Ponieważ bezpieczeństwo pracy jest najważniejsze, warto zainwestować i nabyć specjalistyczne oświetlenie posiadające znaczną przewagę nad lampami w starej technologii wyładowczej. Mając na uwadze dobro budżetu naszych klientów proponujemy system bezpiecznej i bezkosztowej realizacji inwestycji w ramach sprawdzonego programu ESCO. W celu zapoznania się z innymi naszymi realizacjami w ramach tego programu zachęcamy do odwiedzenia niniejszych linków:

Nasze realizacje:

https://greenie-world.com/realizacje-i-referencje/

Program bezkosztowej inwestycji ESCO:

https://greenie-world.com/artykul/finansowanie-zakupu-oswietlenia-led-esco/

Audyt oświetleniowy:

https://greenie-world.com/rodzaj/audyt/

https://greenie-world.com/artykul/projekty-i-doradztwo/

Skontaktuj się - pomożemy.