Greenie World Unia Europejska
Audyt

Audyt Oświetlenia

Firma Greenie przeprowadza profesjonalne audyty oświetleniowe u klienta. Zajmujemy się dokonywaniem pomiarów przy użyciu luksomierzy, dalmierzy oraz spektrometrów. Dbamy o dostosowanie oświetlenia do obowiązujących norm oraz pomagamy w doborze sprawnych zamienników. Audyt na celu m.in. sprawdzenie realnych oszczędności uzyskanych w wyniku modernizacji aktualnego systemu oświetleniowego. Zapewniamy wsparcie merytoryczne oraz pomoc w zakresie kalkulacji takich działań.

Profesjonalnie wykonany audyt to gwarancja doboru prawidłowego i oszczędnego oświetlenia skrojonego pod konkretną przestrzeni.

Czym jest audyt?
Przed rozpoczęciem projektu dokonujemy wizji lokalnych, w celu dobrania optymalnego oświetlenia, spełniającego wszystkie wymagania klienta. Dodatkowo przedstawiamy kalkulację oszczędności przy wymianie oświetlenia tradycyjnego na LED.

Jak wygląda audyt?

Audytu energetycznego nie należy mylić z projektem – jest to dokument, który określa potencjalne oszczędności. W przypadku oświetlenia wewnętrznego audytor sprawdza wszystkie pomieszczenia – liczbę, rozmieszczenie i rodzaj lamp. W porozumieniu z administratorem budynku określa czas użytkowania poszczególnych lokali i określa średnie roczne zużycie energii elektrycznej. Dokumentacja z audytu zawiera inwentaryzację i ocenę stanu oświetlenia oraz propozycję modernizacji i optymalizacji w zakresie energetyczno-finansowym.

Korzyści z przeprowadzenia audytu:

– uzyskanie propozycji zmian, które zapewnią energooszczędność i optymalne oświetlenie obiektu,

– wykaz oszczędności energii elektrycznej oraz kosztów związanych z zakupem odpowiednich opraw i ich montażem,

– porównanie działanie dotychczasowej instalacji z alternatywą zaproponowaną przez naszą firmę,

– sprawne wdrożenie nowego projektu oświetlenia.

Audyt Oświetlenia

Czym jest audyt?
Przed rozpoczęciem projektu dokonujemy wizji lokalnych, w celu dobrania optymalnego oświetlenia, spełniającego wszystkie wymagania klienta. Dodatkowo przedstawiamy kalkulację oszczędności przy wymianie oświetlenia tradycyjnego na LED.

Jak wygląda audyt?

Audytu energetycznego nie należy mylić z projektem – jest to dokument, który określa potencjalne oszczędności. W przypadku oświetlenia wewnętrznego audytor sprawdza wszystkie pomieszczenia – liczbę, rozmieszczenie i rodzaj lamp. W porozumieniu z administratorem budynku określa czas użytkowania poszczególnych lokali i określa średnie roczne zużycie energii elektrycznej. Dokumentacja z audytu zawiera inwentaryzację i ocenę stanu oświetlenia oraz propozycję modernizacji i optymalizacji w zakresie energetyczno-finansowym.

Korzyści z przeprowadzenia audytu:

– uzyskanie propozycji zmian, które zapewnią energooszczędność i optymalne oświetlenie obiektu,

– wykaz oszczędności energii elektrycznej oraz kosztów związanych z zakupem odpowiednich opraw i ich montażem,

– porównanie działanie dotychczasowej instalacji z alternatywą zaproponowaną przez naszą firmę,

– sprawne wdrożenie nowego projektu oświetlenia.

Skontaktuj się - pomożemy.